(Please select preffered language)
Main Content

TSA Pre?®

?
????? TSA(Transportation Security Administration)? ??? ?? 2019? 2? 22??? TSA Pre?? ????? ?? ???? ?????. TSA Pre??, ?? CBP(Customs and Border Protection) Global Entry, NEXUS ?? SENTRI ?????? ??? ??? TSA Pre?? ???? ??? ? ????. ???? ???? ????? ??, ?? ??? ?? ?? ? ??? ??? ??? ? ??? ?? ?? ??, ??, ??, ???, ?? ?? ???? ??? ???. ??? ??? ?? ?? ????? ????? ?? ??? ?? ? ????.
?
?

A. TSA Pre??? ??????

TSA Pre??? TSA? ?? ? ???? ?? ?? ?? ??????. ???? ???? ??, ?? ??? ??? ?? ?? ????? ????? ??, ??, ??? ??, ???, ?? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ????.
?
?

B. TSA Pre?? ????? ????? ??? ?? ????

TSA Pre??? ?? DHS(Department of Homeland Security) TSA(Transportation Security Administration)?? ?????. ?? ??, ??? ? ?? ???? ?? TSA Pre??? ???? KTN(Known Traveler Number)? ???? ? ????. ?? ??? ?? CBP Global Entry, NEXUS ? SENTRI ????? ??? Trusted Traveler Program? ??? ??? ???. ??? ?? ??? KTN? ??? ??? ???? 9??? PASS ID? ?? ???.
?
???? ?? ?? ??? ???? Trusted Traveler Programs ????? ??????.
?
?

C. KTN(Known Traveler Number)? ????? ??? ?? ????

?? ?? ?, ??? ??? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ? ? ??? KTN/PASS ID? ??? ? ????. ?? ???? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ???? KTN/PASS ID? ??? ?? ????. ???? ?????? ???? ??? ? ??? ?? KTN? ??? ? ?? ??? ???? ????.
?
?

D. TSA Pre?? ?? ?? ??? ??? ? ? ?????

??? ?? TSA Pre??? ??? ? ?? ?? TSA Pre?? ???? ?? ??? ??? ???? ?????. ?, ?? TSA Pre?? ???? ????? ?????? ?????.
?
  • ??? ??:
 
??? ??
 

E. ?? ?? ??? ?? ???, ?? ???? TSA Pre??? ??? ? ?????

  • ?? ? 13? ??? ??? ?? ?? ?? TSA Pre?? ????? ???? ??? ??? ???.
  • TSA Pre?? ?? ??? ??, ?? ? 12? ??? ??? TSA Pre?? ???? ?? ??? ? ????.
投资理财查询